LeadStar.pl - Polityka prywatności Stron Partnerskich

Polityka prywatności i polityka cookies

§1. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony taniefinanse.okazje-leadstar.pl. Korzystanie ze strony internetowej taniefinanse.okazje-leadstar.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§2. DEFINICJE

Wydawca to:

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą,
 2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która dokonała Rejestracji w Programie Partnerskim LeadStar.pl i jest uprawniona do dysponowania powierzchnią Serwisu.

Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem taniefinanse.okazje-leadstar.pl.

Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie taniefinanse.okazje-leadstar.pl jest:
  1. Wydawca - pod warunkiem, że umieści na stronie taniefinanse.okazje-leadstar.pl swój kod do Google Analytics / Yandex lub inne kody śledzące zachowania Użytkowników (dalej „Kody Śledzące”) – jeżeli Wydawca nie umieści Kodu Śledzącego, nie zbiera wówczas żadnych danych o Użytkownikach (w tym również żadnych plików cookies),
  2. AJA Media Sp. z o.o. – właściciel Programu Partnerskiego LeadStar.pl i dostawca technologii do tworzenia Serwisu, z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19, zwana dalej "AJA Media". Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@ajamedia.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa.

§4. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. (AJA Media) poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka"): sesyjne.
  2. (AJA Media) poprzez zapisywanie technicznych logów (w tym adresów IP, sygnatury systemu i przeglądarki), ale dopiero po kliknięciu Użytkownika w dowolny link z ofertą na stronie www – dane zapisywane są na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu którym jest firma IQ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Geodetów 16; NIP: 583-27-36-211 z którym to AJA Media zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. (AJA Media i Wydawca) poprzez gromadzenie danych przez Kody Śledzące służące raportowaniu statystyk interakcji Użytkowników w Serwisie.
 2. Administratorzy pozyskują dane o Użytkownikach odrębnie, nie mają wglądu do danych pozyskiwanych przez drugiego Administratora i nie ponoszą odpowiedzialności za dane zebrane przez drugiego Administratora.
 3. Serwis, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Mogą być one odczytywane przez system AJA Media, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta AJA Media lub Wydawca (m.in. Facebooka, Google’a).
 4. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych. Poniżej opisujemy te, które są wykorzystywane w Serwisie (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Wydawca może wykorzystywać Kody Śledzące (jeżeli umieści je w Serwisie); oprócz raportowania statystyk użytkowania Serwisu Kody Śledzące mogą również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu Użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) / Yandex i w całej sieci;
 5. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 6. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie session cookies w Pana/Pani urządzeniu.
 7. Po wejściu na Serwis u dołu strony pojawia się pasek informujący o plikach cookies o treści: "Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?"
  1. jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, to Kody Śledzące (jeżeli Wydawca je zaimplementuje) zostaną uruchomione w Serwisie,
  2. jeżeli nie wyrazisz zgody, Kody Śledzące nie zostaną uruchomione i tym samym na Twoim urządzeniu zostanie zapisany jedynie plik session cookie, który jest niezbędny do działania Serwisu i poruszania się po nim.
 8. Jeżeli Pan/Pani kliknie w jakikolwiek link do oferty umieszczonej w Serwisie, wówczas AJA Media zapisze techniczne logi opisane w niniejszym paragrafie punkt 1 lit. b).
 9. Podczas pierwszego wejścia do Serwisu musi Pan/Pani wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Serwis. Możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

§5. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane gromadzone przez AJA Media w technicznych logach (dane gromadzone tylko w przypadku gdy – patrz paragraf 4 punkt 8) dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 2. Wydawca i AJA Media gromadzą również podstawowe dane na swoich kontach Google Analytics, jeżeli wyrazisz na to zgodę (szczegółowy opis – patrz paragraf 4 punkt 7).
 3. Administratorzy pozyskują dane o Użytkownikach odrębnie, nie mają wglądu do danych pozyskiwanych przez drugiego Administratora i nie ponoszą odpowiedzialności za dane zebrane przez drugiego Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności w Serwisie za pomocą Kodów Śledzących, w zakresie w szczególności: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celu wykorzystywania cookies w Serwisie – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO,
  5. w celu administrowania Serwisem internetowym w zakresie danych zapisywanych automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  6. w celu zarządzania stronami Administratora na innych platformach - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  7. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  8. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 lit. f) RODO. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo (jeżeli jest w stanie zidentyfikować swoje dane po plikach cookies): dostępu do danych, sprostowania, usunięcia (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej), prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłamy do treści RODO.
 8. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po wniesieniu sprzeciwu, prośbie o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje i z którymi zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

§6. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Serwis dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. AJA Media posiada wdrożoną kontrolę dostępu (tylko dla uprawnionych osób), dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. AJA Media korzysta z usług profesjonalnego dostawcy serwera, który posiada wdrożone normy ISO9001, ISO27001, PCI DSS oraz przechowuje dane w centrum danych klasy TIER III.

§7. ODBIORCY DANYCH

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: Współpracownicy B2B, Dostawcy Serwera. Z odbiorcami Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 2. W związku z faktem, że Wydawca może umieścić na stronie Kody Śledzące i wówczas może korzystać z zewnętrznych dostawców różnych usług (w szczególności Google), dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .
 4. Obecnie usługi oferowane przez Google dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

§9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że Administratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez określony czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane przetwarzamy:
  1. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 38 miesięcy — w odniesieniu do danych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową,
  2. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.
 3. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§11. LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. AJA Media zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie WWW: https://taniefinanse.okazje-leadstar.pl/politykaprywatnosci a jej poprzednie wersje są dostępne pod następującymi linkami:
  1. Polityka prywatności obowiązująca przed 28 października 2021: https://taniefinanse.okazje-leadstar.pl/politykaprywatnosci_przed_28-10-2021.html
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.10.2021 r.